industries

solo. 658,– €
por ud.

Barredora manual haaga 255

solo. 280,– €
por ud.

Barredora manual haaga 497 Profi Line

solo. 791,– €
por ud.

Barredora manual MTX900TRS

solo. 845,– €
por ud.

Barredora manual KÄRCHER KM 70/ 20C

solo. 651,– €
por ud.

Barredora manual haaga 677

solo. 1.205,– €
por ud.

Barredora manual Kärcher S 750

solo. 292,50 €
por ud.

Barredora a acumulador haaga 696

solo. 1.425,– €
por ud.

Barredora manual KÄRCHER KM 70/ 20C 2SB

solo. 776,– €
por ud.

Barredora manual Twinner 2

solo. 413,– €
por ud.

Barredora manual haaga 475

solo. 410,50 €
por ud.